กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ต.ค. 2562 20:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แก้ไข ข่าวกิจกรรม กองทุน ฉก.ชน.สพป.ชม.5
20 ต.ค. 2562 20:19 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แก้ไข ข่าวกิจกรรม กองทุน ฉก.ชน.สพป.ชม.5
20 ต.ค. 2562 20:13 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แก้ไข กองทุน ฉก.ชน.สพป.ชม.5
20 ต.ค. 2562 20:08 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 สร้าง ข่าวกิจกรรม กองทุน ฉก.ชน.สพป.ชม.5
20 ต.ค. 2562 20:05 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แก้ไข กองทุน ฉก.ชน.สพป.ชม.5
20 ต.ค. 2562 20:02 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แก้ไข กองทุน ฉก.ชน.สพป.ชม.5
20 ต.ค. 2562 19:54 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แก้ไข หน้าแรก
20 ต.ค. 2562 19:53 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 สร้าง กองทุน ฉก.ชน.สพป.ชม.5
20 ต.ค. 2562 19:50 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แก้ไข หน้าแรก
20 ต.ค. 2562 19:49 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ ป้าย ฉก.ชน.สพป.ชม.5.png กับ หน้าแรก
23 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ ประกาศคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.pdf กับ คำสั่ง/ประกาศ
23 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ คำสั่งที่ 224-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา.pdf กับ คำสั่ง/ประกาศ
23 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ คำสั่งที่ 222 -2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2562 .pdf กับ คำสั่ง/ประกาศ
23 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ คำสัง่ที่ 221-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ประจำปี 2562.pdf กับ คำสั่ง/ประกาศ
23 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 อัปเดต คำสั่งที่ 177-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.pdf
23 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 อัปเดต คำสั่งที่ 176-2562 แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น.pdf
23 ก.ค. 2562 20:21 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ คำสั่ง 220-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม.pdf กับ คำสั่ง/ประกาศ
23 ก.ค. 2562 20:20 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ คำสั่งที่ 190-2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาคฃาติ.pdf กับ คำสั่ง/ประกาศ
23 ก.ค. 2562 20:11 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แก้ไข ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562
23 ก.ค. 2562 20:10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แก้ไข บทความไม่มีชื่อ
23 ก.ค. 2562 20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ 65033192_2251292101586767_6582012745187590144_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
23 ก.ค. 2562 20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ 64979326_2251291841586793_3874643834860208128_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
23 ก.ค. 2562 20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ 64959793_2248588825190428_5494466015829950464_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
23 ก.ค. 2562 20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ 64899671_2251292204920090_798324786991202304_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ
23 ก.ค. 2562 20:09 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5 แนบ 64809208_2248588281857149_8326013425800970240_n.jpg กับ บทความไม่มีชื่อ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า