ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์17 มิ.ย. 2562 21:38โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5
วันที่ 10  มกราคม 2562  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562   โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
      
   


Comments