กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์17 มิ.ย. 2562 22:37โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5  ดำเนินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันที่ 11 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

   

   

   

ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 22:37
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 22:37
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 22:37
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 22:37
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 22:37
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 22:37
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 22:37
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 22:37
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 22:37
Comments