ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

โพสต์10 ก.ค. 2562 03:05โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 03:08 ]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดการฝึกอบรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร 
เช่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยเต่า โรงพยาบาลอำเภอดอยเต่า 
โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 250 คน 


                                     


      
                                     
     
     
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 03:05
Comments