การประชุมปรับปรุงหลักสูตรผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดพฤติดกรรมที่ไม่พึงประสงค์

โพสต์17 มิ.ย. 2562 21:25โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5
นายจิรเมธ  จันทบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5  เข้าร่วมการประชุมปรับปรุงหลักสูตรผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดพฤติดกรรมที่ไม่พึงประสงค์   (NLP)  ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2562  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพมหานคร

   


ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
17 มิ.ย. 2562 21:25
Comments