ดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์10 ก.ค. 2562 02:32โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5
เมื่อวันทื่ 6 มิถุนายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ นำโดย นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้นำคณะทำงาน ไปศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติ อันดับ 1 ประจำปี 2560 และศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

     
                                       


          
                                       
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:32
Comments