ดูงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี.1 และ สพม.18

โพสต์10 ก.ค. 2562 02:42โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ สพม.18 

      
                                   


   
                                   
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
10 ก.ค. 2562 02:42
Comments