ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:09โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2562 20:11 ]
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม "ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย" ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 
ณ อินทนนท์ริเวอไซต์รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยมีตัวแทนนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภออมก๋อย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
และสังกัด สพม.34 เข้าร่วมจำนวน 80 คน 
   
                                                                          


ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
ą
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5,
23 ก.ค. 2562 20:09
Comments