ภาพข่าวกิจกรรม


ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562

โพสต์23 ก.ค. 2562 20:09โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2562 20:11 ]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดกิจกรรม "ค่ายทักษะชีวิตนักเรียนแกนนำเพื่อป้องกันฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย" ในวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 
ณ อินทนนท์ริเวอไซต์รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน โดยมีตัวแทนนักเรียนแกนนำจากโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภออมก๋อย สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
และสังกัด สพม.34 เข้าร่วมจำนวน 80 คน 
   
                                                                          


ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

โพสต์10 ก.ค. 2562 03:05โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 03:08 ]

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดการฝึกอบรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 
ณ โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นวิทยากร 
เช่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยเต่า โรงพยาบาลอำเภอดอยเต่า 
โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 250 คน 


                                     


      
                                     
     
     

ดูงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี.1 และ สพม.18

โพสต์10 ก.ค. 2562 02:42โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นายจิรเมธ จันทบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และ สพม.18 

      
                                   


   
                                   

ดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์10 ก.ค. 2562 02:32โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5

เมื่อวันทื่ 6 มิถุนายน 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการ นำโดย นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้นำคณะทำงาน ไปศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ซึ่งได้รับรางวัลระดับชาติ อันดับ 1 ประจำปี 2560 และศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 

     
                                       


          
                                       

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมงานวันครู อำเภออมก๋อย ประจำปี 2562

โพสต์5 ก.ค. 2562 01:30โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้เข้าร่วมงานวันครู อำเภออมก๋อย 
ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

     
          
                                            


                     
                                      
    


                       

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์5 ก.ค. 2562 01:18โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดย นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 และเข้าเยี่ยมชมพร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ณ จังหวัดพะเยา

      
       
                                     

      
                       
                                     


         
                                                                            

มอบเงินกองทุน ฉก.ชน.สพป.ชม 5 ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนเนื่องจากบ้านถูกไฟไหม้

โพสต์4 ก.ค. 2562 23:56โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5   [ อัปเดต 5 ก.ค. 2562 00:35 ]

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 (ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5) นำโดย นายสมโภชน์ ศรีชะนา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน.สพป.ชม 5 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของ เด็กชายสันติราช กิจการถาวร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย เนื่องจากประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง ในโอกาสนี้จึงได้มอบเงินกองทุน ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 จำนวน 3,000 บาท ให้แก่ครอบครัว พร้อมทั้งดูสถานที่สำหรับสร้างบ้านหลังใหม่ โดยได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่และผู้ใจบุญร่วมบริจาคช่วยเหลือ    
       
             
             
                                               
  
               
                                          
                   

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์17 มิ.ย. 2562 22:37โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5  ดำเนินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ในวันที่ 11 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่

   

   

   

ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โพสต์17 มิ.ย. 2562 21:38โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5

วันที่ 10  มกราคม 2562  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562   โดยกำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2562  ณ โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา  อำเภอดอยเต่า  จังหวัดเชียงใหม่
      
   


การประชุมปรับปรุงหลักสูตรผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดพฤติดกรรมที่ไม่พึงประสงค์

โพสต์17 มิ.ย. 2562 21:25โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชม.5

นายจิรเมธ  จันทบูรณ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5  เข้าร่วมการประชุมปรับปรุงหลักสูตรผู้จัดการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดพฤติดกรรมที่ไม่พึงประสงค์   (NLP)  ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2562  ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพมหานคร

   


1-10 of 11